นายช่างปลูกเรือน http://khurtai.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang http://www.bloggang.com http://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=28-06-2011&group=1&gblog=137 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=28-06-2011&group=1&gblog=137 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[คลิปวิดิโอ ทหารพม่าโจมตี SSA เหนือ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=28-06-2011&group=1&gblog=137 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=28-06-2011&group=1&gblog=137 Tue, 28 Jun 2011 22:53:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=25-04-2011&group=1&gblog=136 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=25-04-2011&group=1&gblog=136 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[Shan National Day, 7 Feb 2011]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=25-04-2011&group=1&gblog=136 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=25-04-2011&group=1&gblog=136 Mon, 25 Apr 2011 9:13:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=19-09-2010&group=1&gblog=135 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=19-09-2010&group=1&gblog=135 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[ยุทธศาสตร์ "ปราบไทยใหญ่" ของพม่า ในสายตาเจ้ายอดศึก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=19-09-2010&group=1&gblog=135 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=19-09-2010&group=1&gblog=135 Sun, 19 Sep 2010 10:53:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=08-08-2010&group=1&gblog=134 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=08-08-2010&group=1&gblog=134 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[หย่าจู่ตางฮัก - ตราชูแห่งความรัก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=08-08-2010&group=1&gblog=134 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=08-08-2010&group=1&gblog=134 Sun, 08 Aug 2010 13:06:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=10-07-2010&group=1&gblog=133 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=10-07-2010&group=1&gblog=133 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[Shan Resistance Day, 21 May 2010]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=10-07-2010&group=1&gblog=133 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=10-07-2010&group=1&gblog=133 Sat, 10 Jul 2010 14:46:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=08-07-2010&group=1&gblog=132 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=08-07-2010&group=1&gblog=132 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[Shan National Day , 7 Feb 2010]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=08-07-2010&group=1&gblog=132 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=08-07-2010&group=1&gblog=132 Thu, 08 Jul 2010 12:57:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=29-05-2010&group=1&gblog=131 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=29-05-2010&group=1&gblog=131 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[ไทใหญ่กับความวุ่นวายทางการเมืองไทย (บทสัมภาษณ์ เจ้ายอดศึก)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=29-05-2010&group=1&gblog=131 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=29-05-2010&group=1&gblog=131 Sat, 29 May 2010 23:30:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=16-01-2010&group=1&gblog=130 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=16-01-2010&group=1&gblog=130 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[อ่านไทใหญ่ 15 ปีใหม่ 2010]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=16-01-2010&group=1&gblog=130 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=16-01-2010&group=1&gblog=130 Sat, 16 Jan 2010 13:28:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=17-07-2009&group=1&gblog=129 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=17-07-2009&group=1&gblog=129 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[Shan Dictionary]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=17-07-2009&group=1&gblog=129 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=17-07-2009&group=1&gblog=129 Fri, 17 Jul 2009 12:21:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=04-07-2009&group=1&gblog=128 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=04-07-2009&group=1&gblog=128 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[ระวัง อันตรายจากคนร้ายชาวไทใหญ่ ด้วยกัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=04-07-2009&group=1&gblog=128 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=04-07-2009&group=1&gblog=128 Sat, 04 Jul 2009 13:38:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=25-05-2009&group=1&gblog=127 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=25-05-2009&group=1&gblog=127 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[พันแสงรุ้ง - ไ ท ใ ห ญ่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=25-05-2009&group=1&gblog=127 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=25-05-2009&group=1&gblog=127 Mon, 25 May 2009 10:42:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=23-05-2009&group=1&gblog=126 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=23-05-2009&group=1&gblog=126 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[ฅนเครือไท - เว็บไซต์ไทใหญ่ ภาคข่าวภาษาไทย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=23-05-2009&group=1&gblog=126 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=23-05-2009&group=1&gblog=126 Sat, 23 May 2009 19:08:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=12-04-2009&group=1&gblog=124 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=12-04-2009&group=1&gblog=124 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[เจ้ายอดศึก แห่ง SSA]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=12-04-2009&group=1&gblog=124 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=12-04-2009&group=1&gblog=124 Sun, 12 Apr 2009 11:36:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=05-02-2009&group=1&gblog=122 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=05-02-2009&group=1&gblog=122 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[ฟ้อนไต เบื้องต้น Basic Tai Dance]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=05-02-2009&group=1&gblog=122 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=05-02-2009&group=1&gblog=122 Thu, 05 Feb 2009 9:58:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=25-09-2008&group=1&gblog=119 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=25-09-2008&group=1&gblog=119 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[แถลงการณ์ RCSS]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=25-09-2008&group=1&gblog=119 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=25-09-2008&group=1&gblog=119 Thu, 25 Sep 2008 12:01:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=10-09-2008&group=1&gblog=118 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=10-09-2008&group=1&gblog=118 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[Free ! Hkun Htun Oo]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=10-09-2008&group=1&gblog=118 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=10-09-2008&group=1&gblog=118 Wed, 10 Sep 2008 9:56:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=04-05-2008&group=1&gblog=117 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=04-05-2008&group=1&gblog=117 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[อ่านไทใหญ่ 14 จ๋ามตอง Charm Tong]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=04-05-2008&group=1&gblog=117 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=04-05-2008&group=1&gblog=117 Sun, 04 May 2008 9:56:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=05-04-2008&group=1&gblog=116 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=05-04-2008&group=1&gblog=116 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[อ่านไทใหญ่ 13 "NO" vote]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=05-04-2008&group=1&gblog=116 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=05-04-2008&group=1&gblog=116 Sat, 05 Apr 2008 20:36:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=04-03-2008&group=1&gblog=115 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=04-03-2008&group=1&gblog=115 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[อ่านไทใหญ่ 12 SSSNY]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=04-03-2008&group=1&gblog=115 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=04-03-2008&group=1&gblog=115 Tue, 04 Mar 2008 20:43:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=05-02-2008&group=1&gblog=114 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=05-02-2008&group=1&gblog=114 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[พยัญชนะบาลีไทใหญ่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=05-02-2008&group=1&gblog=114 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=05-02-2008&group=1&gblog=114 Tue, 05 Feb 2008 18:31:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=28-01-2008&group=1&gblog=113 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=28-01-2008&group=1&gblog=113 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[อ่านไทใหญ่ 11 การเกณฑ์ทหาร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=28-01-2008&group=1&gblog=113 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=28-01-2008&group=1&gblog=113 Mon, 28 Jan 2008 21:25:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=27-12-2007&group=1&gblog=112 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=27-12-2007&group=1&gblog=112 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[อ่านไทใหญ่ 10 คัตใจ๋ให้ใหม่สูง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=27-12-2007&group=1&gblog=112 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=27-12-2007&group=1&gblog=112 Thu, 27 Dec 2007 21:33:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=08-12-2007&group=1&gblog=111 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=08-12-2007&group=1&gblog=111 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[อ่านไทใหญ่ 9 ม่งช่ะช่ะ ปีใหม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=08-12-2007&group=1&gblog=111 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=08-12-2007&group=1&gblog=111 Sat, 08 Dec 2007 10:04:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=20-11-2007&group=1&gblog=110 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=20-11-2007&group=1&gblog=110 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[อ่านไทใหญ่ 8 อย่าให้เอ๋นแฮงหาย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=20-11-2007&group=1&gblog=110 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=20-11-2007&group=1&gblog=110 Tue, 20 Nov 2007 12:30:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=29-09-2007&group=1&gblog=109 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=29-09-2007&group=1&gblog=109 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[อ่านไทใหญ่ 7 แถลงการณ์ RCSS]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=29-09-2007&group=1&gblog=109 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=29-09-2007&group=1&gblog=109 Sat, 29 Sep 2007 21:05:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=17-09-2007&group=1&gblog=107 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=17-09-2007&group=1&gblog=107 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[อ่านไทใหญ่ 6 ปิดการฝึกรบ 7/2]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=17-09-2007&group=1&gblog=107 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=17-09-2007&group=1&gblog=107 Mon, 17 Sep 2007 21:08:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=14-08-2007&group=1&gblog=105 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=14-08-2007&group=1&gblog=105 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[อ่านไทใหญ่ 5 ธงเมืองไต]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=14-08-2007&group=1&gblog=105 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=14-08-2007&group=1&gblog=105 Tue, 14 Aug 2007 21:10:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=10-07-2007&group=1&gblog=104 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=10-07-2007&group=1&gblog=104 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[อ่านไทใหญ่ 4 นางกินนรี ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=10-07-2007&group=1&gblog=104 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=10-07-2007&group=1&gblog=104 Tue, 10 Jul 2007 21:11:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=06-07-2007&group=1&gblog=103 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=06-07-2007&group=1&gblog=103 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[อ่านไทใหญ่ 3 ตัวอยู่ดี ใจเป็นสุข]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=06-07-2007&group=1&gblog=103 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=06-07-2007&group=1&gblog=103 Fri, 06 Jul 2007 21:19:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=10-01-2011&group=9&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=10-01-2011&group=9&gblog=10 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[10.ผลไม้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=10-01-2011&group=9&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=10-01-2011&group=9&gblog=10 Mon, 10 Jan 2011 17:58:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=01-09-2009&group=8&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=01-09-2009&group=8&gblog=10 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[คำยืมพม่า 10 ( ห/ฮ - อ )]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=01-09-2009&group=8&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=01-09-2009&group=8&gblog=10 Tue, 01 Sep 2009 10:01:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=01-02-2013&group=7&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=01-02-2013&group=7&gblog=22 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[คู่มือTai Phake Primer 1]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=01-02-2013&group=7&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=01-02-2013&group=7&gblog=22 Fri, 01 Feb 2013 15:22:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=11-08-2011&group=7&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=11-08-2011&group=7&gblog=21 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[คู่มือ Ahom Primer 11]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=11-08-2011&group=7&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=11-08-2011&group=7&gblog=21 Thu, 11 Aug 2011 9:32:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=08-07-2011&group=7&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=08-07-2011&group=7&gblog=20 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[คู่มือ Ahom Primer 10]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=08-07-2011&group=7&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=08-07-2011&group=7&gblog=20 Fri, 08 Jul 2011 20:06:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=16-05-2011&group=7&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=16-05-2011&group=7&gblog=19 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[คู่มือ Ahom Primer 9]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=16-05-2011&group=7&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=16-05-2011&group=7&gblog=19 Mon, 16 May 2011 11:51:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=13-03-2011&group=7&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=13-03-2011&group=7&gblog=18 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[คู่มือ Ahom Primer 8]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=13-03-2011&group=7&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=13-03-2011&group=7&gblog=18 Sun, 13 Mar 2011 9:10:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=25-02-2011&group=7&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=25-02-2011&group=7&gblog=17 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[คู่มือ Ahom Primer 7]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=25-02-2011&group=7&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=25-02-2011&group=7&gblog=17 Fri, 25 Feb 2011 9:01:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=14-01-2011&group=7&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=14-01-2011&group=7&gblog=16 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[คู่มือ Ahom Primer 6]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=14-01-2011&group=7&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=14-01-2011&group=7&gblog=16 Fri, 14 Jan 2011 10:18:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=16-12-2010&group=7&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=16-12-2010&group=7&gblog=15 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[คู่มือ Ahom Primer 5]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=16-12-2010&group=7&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=16-12-2010&group=7&gblog=15 Thu, 16 Dec 2010 12:24:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=13-12-2010&group=7&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=13-12-2010&group=7&gblog=14 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[คู่มือ Ahom Primer 4]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=13-12-2010&group=7&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=13-12-2010&group=7&gblog=14 Mon, 13 Dec 2010 15:10:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=09-10-2010&group=7&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=09-10-2010&group=7&gblog=13 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[คู่มือ Ahom Primer 3]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=09-10-2010&group=7&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=09-10-2010&group=7&gblog=13 Sat, 09 Oct 2010 11:27:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=17-09-2010&group=7&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=17-09-2010&group=7&gblog=12 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[คู่มือ Ahom Primer 2]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=17-09-2010&group=7&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=17-09-2010&group=7&gblog=12 Fri, 17 Sep 2010 15:36:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=21-05-2010&group=7&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=21-05-2010&group=7&gblog=11 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[คู่มือ Ahom Primer 1]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=21-05-2010&group=7&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=21-05-2010&group=7&gblog=11 Fri, 21 May 2010 9:56:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=29-04-2010&group=7&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=29-04-2010&group=7&gblog=10 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[สระ - วรรณยุกต์ ไทอาหม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=29-04-2010&group=7&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=29-04-2010&group=7&gblog=10 Thu, 29 Apr 2010 15:14:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=16-08-2010&group=6&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=16-08-2010&group=6&gblog=29 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[อ่่านไทเหนือใหม่ 6 เพลง "ปองจ้อง"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=16-08-2010&group=6&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=16-08-2010&group=6&gblog=29 Mon, 16 Aug 2010 14:51:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=12-08-2010&group=6&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=12-08-2010&group=6&gblog=28 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[การศึกษาวัฒนธรรมไตในยูนนาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=12-08-2010&group=6&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=12-08-2010&group=6&gblog=28 Thu, 12 Aug 2010 17:18:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=19-07-2010&group=6&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=19-07-2010&group=6&gblog=27 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[คลิปวิดิโอ เรียน อักษรไทเหนือ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=19-07-2010&group=6&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=19-07-2010&group=6&gblog=27 Mon, 19 Jul 2010 14:18:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=25-07-2009&group=6&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=25-07-2009&group=6&gblog=26 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[อ่านไทเหนือใหม่ 5 เปรียบเทียบอักษร (4/4)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=25-07-2009&group=6&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=25-07-2009&group=6&gblog=26 Sat, 25 Jul 2009 10:56:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=07-06-2009&group=6&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=07-06-2009&group=6&gblog=25 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[เ ย ป่ า ง ไ ต - พจนานุกรมไทมาว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=07-06-2009&group=6&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=07-06-2009&group=6&gblog=25 Sun, 07 Jun 2009 11:39:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=06-06-2009&group=6&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=06-06-2009&group=6&gblog=24 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[อ่านไทเหนือใหม่ 4 เปรียบเทียบอักษร (3/4)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=06-06-2009&group=6&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=06-06-2009&group=6&gblog=24 Sat, 06 Jun 2009 20:07:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=19-05-2009&group=6&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=19-05-2009&group=6&gblog=23 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[ประสบการณ์ใหม่ ในดินแดน ไทใต้คง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=19-05-2009&group=6&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=19-05-2009&group=6&gblog=23 Tue, 19 May 2009 11:30:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=27-04-2009&group=6&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=27-04-2009&group=6&gblog=22 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[อ่านไทเหนือใหม่ 3 เปรียบเทียบอักษร (2/4)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=27-04-2009&group=6&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=27-04-2009&group=6&gblog=22 Mon, 27 Apr 2009 16:44:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=25-03-2009&group=6&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=25-03-2009&group=6&gblog=21 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[อ่านไทเหนือใหม่ 2 เปรียบเที่ยบอักษร (1/4)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=25-03-2009&group=6&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=25-03-2009&group=6&gblog=21 Wed, 25 Mar 2009 18:29:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=29-12-2008&group=6&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=29-12-2008&group=6&gblog=20 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[อ่านไทเหนือใหม่ 1]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=29-12-2008&group=6&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=29-12-2008&group=6&gblog=20 Mon, 29 Dec 2008 12:29:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=16-12-2008&group=6&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=16-12-2008&group=6&gblog=19 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[ไทเหนือใหม่ 19 แม่ กก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=16-12-2008&group=6&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=16-12-2008&group=6&gblog=19 Tue, 16 Dec 2008 12:01:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=02-12-2008&group=6&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=02-12-2008&group=6&gblog=18 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[ไทเหนือใหม่ 18 แม่ กด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=02-12-2008&group=6&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=02-12-2008&group=6&gblog=18 Tue, 02 Dec 2008 9:41:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=18-11-2008&group=6&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=18-11-2008&group=6&gblog=17 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[ไทเหนือใหม่ 17 แม่ กบ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=18-11-2008&group=6&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=18-11-2008&group=6&gblog=17 Tue, 18 Nov 2008 13:05:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=04-11-2008&group=6&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=04-11-2008&group=6&gblog=16 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[ไทเหนือใหม่ 16 แม่ กง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=04-11-2008&group=6&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=04-11-2008&group=6&gblog=16 Tue, 04 Nov 2008 9:21:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=28-10-2008&group=6&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=28-10-2008&group=6&gblog=15 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[ไทเหนือใหม่ 15 แม่ กน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=28-10-2008&group=6&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=28-10-2008&group=6&gblog=15 Tue, 28 Oct 2008 8:51:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=21-10-2008&group=6&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=21-10-2008&group=6&gblog=14 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[ไทเหนือใหม่ 14 แม่ กม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=21-10-2008&group=6&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=21-10-2008&group=6&gblog=14 Tue, 21 Oct 2008 9:10:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=16-10-2008&group=6&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=16-10-2008&group=6&gblog=13 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[ไทเหนือใหม่ 13 แม่ เกอว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=16-10-2008&group=6&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=16-10-2008&group=6&gblog=13 Thu, 16 Oct 2008 10:11:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=11-10-2008&group=6&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=11-10-2008&group=6&gblog=12 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[ไทเหนือใหม่ 12 แม่ เกย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=11-10-2008&group=6&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=11-10-2008&group=6&gblog=12 Sat, 11 Oct 2008 10:58:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=05-10-2008&group=6&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=05-10-2008&group=6&gblog=11 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[ไทเหนือใหม่ 11 สระ ออื]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=05-10-2008&group=6&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=05-10-2008&group=6&gblog=11 Sun, 05 Oct 2008 19:44:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=01-10-2008&group=6&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=01-10-2008&group=6&gblog=10 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[ไทเหนือใหม่ 10 สระ ออ-อือ-เออ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=01-10-2008&group=6&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=01-10-2008&group=6&gblog=10 Wed, 01 Oct 2008 8:30:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=26-06-2012&group=5&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=26-06-2012&group=5&gblog=17 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[Learn New Dai Lue]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=26-06-2012&group=5&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=26-06-2012&group=5&gblog=17 Tue, 26 Jun 2012 15:55:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=17-05-2011&group=5&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=17-05-2011&group=5&gblog=16 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[อ่านไทลื้อใหม่ จากเพลง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=17-05-2011&group=5&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=17-05-2011&group=5&gblog=16 Tue, 17 May 2011 12:26:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=03-05-2011&group=5&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=03-05-2011&group=5&gblog=15 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[คำขับลูกอ่อน (ไทลื้อ สิบสองปันนา)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=03-05-2011&group=5&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=03-05-2011&group=5&gblog=15 Tue, 03 May 2011 14:06:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=23-12-2009&group=5&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=23-12-2009&group=5&gblog=14 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[Self - taught Mandarin - Xishuangbanna]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=23-12-2009&group=5&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=23-12-2009&group=5&gblog=14 Wed, 23 Dec 2009 21:50:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=06-11-2009&group=5&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=06-11-2009&group=5&gblog=13 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[เว็บไซต์ ภาษาไทลื้อ 12 ปันนา 傣泐网]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=06-11-2009&group=5&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=06-11-2009&group=5&gblog=13 Fri, 06 Nov 2009 22:11:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=29-06-2009&group=5&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=29-06-2009&group=5&gblog=12 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[สำเนียงไทลื้อ ในถิ่นต่าง ๆ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=29-06-2009&group=5&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=29-06-2009&group=5&gblog=12 Mon, 29 Jun 2009 12:20:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=27-06-2009&group=5&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=27-06-2009&group=5&gblog=11 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[ขับลื้อ 12 ปันนา (2)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=27-06-2009&group=5&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=27-06-2009&group=5&gblog=11 Sat, 27 Jun 2009 13:52:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=25-06-2009&group=5&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=25-06-2009&group=5&gblog=10 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[ขับลื้อ 12 ปันนา (1)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=25-06-2009&group=5&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=25-06-2009&group=5&gblog=10 Thu, 25 Jun 2009 17:01:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=28-03-2012&group=4&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=28-03-2012&group=4&gblog=26 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[ปฏิทินจันทรคติ ไทเขิน เชียงตุง จ.ศ.1374]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=28-03-2012&group=4&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=28-03-2012&group=4&gblog=26 Wed, 28 Mar 2012 19:44:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=21-02-2010&group=4&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=21-02-2010&group=4&gblog=25 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[อ่านไทเขิน 8 เพลง "ใคร่ฝากหัวใจ"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=21-02-2010&group=4&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=21-02-2010&group=4&gblog=25 Sun, 21 Feb 2010 22:56:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=20-01-2010&group=4&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=20-01-2010&group=4&gblog=24 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[วิถีไทเขิน เชียงตุง และ ประเพณี 12 เดือน เมืองเชียงตุง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=20-01-2010&group=4&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=20-01-2010&group=4&gblog=24 Wed, 20 Jan 2010 13:19:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=29-11-2009&group=4&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=29-11-2009&group=4&gblog=23 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[อ่านไทเขิน 7 เพลงประจำรัฐเชียงตุง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=29-11-2009&group=4&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=29-11-2009&group=4&gblog=23 Sun, 29 Nov 2009 22:58:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=08-01-2009&group=4&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=08-01-2009&group=4&gblog=22 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[อ่านไทเขิน 6 เพลง "เมืองเชียงตุง"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=08-01-2009&group=4&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=08-01-2009&group=4&gblog=22 Thu, 08 Jan 2009 10:05:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=01-09-2008&group=4&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=01-09-2008&group=4&gblog=21 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[อ่านไทเขิน 5]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=01-09-2008&group=4&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=01-09-2008&group=4&gblog=21 Mon, 01 Sep 2008 19:22:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=03-07-2008&group=4&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=03-07-2008&group=4&gblog=20 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[อ่านไทเขิน 4 เมืองเชียงตุง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=03-07-2008&group=4&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=03-07-2008&group=4&gblog=20 Thu, 03 Jul 2008 21:36:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=04-04-2008&group=4&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=04-04-2008&group=4&gblog=19 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[อ่านไทเขิน 3 ฟ้อนรำวงไต]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=04-04-2008&group=4&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=04-04-2008&group=4&gblog=19 Fri, 04 Apr 2008 21:35:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=30-03-2008&group=4&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=30-03-2008&group=4&gblog=18 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[อ่านไทเขิน 2 รำวงเชียงตุง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=30-03-2008&group=4&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=30-03-2008&group=4&gblog=18 Sun, 30 Mar 2008 23:23:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=25-03-2008&group=4&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=25-03-2008&group=4&gblog=17 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[อ่านไทเขิน 1 เมืองเขมรัฐ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=25-03-2008&group=4&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=25-03-2008&group=4&gblog=17 Tue, 25 Mar 2008 21:32:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=23-03-2008&group=4&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=23-03-2008&group=4&gblog=16 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[เรียนไทเขิน 16 แม่เกอว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=23-03-2008&group=4&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=23-03-2008&group=4&gblog=16 Sun, 23 Mar 2008 12:57:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=15-03-2008&group=4&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=15-03-2008&group=4&gblog=15 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[เรียนไทเขิน 15 แม่เกย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=15-03-2008&group=4&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=15-03-2008&group=4&gblog=15 Sat, 15 Mar 2008 11:46:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=14-03-2008&group=4&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=14-03-2008&group=4&gblog=14 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[เรียนไทเขิน 14 แม่กม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=14-03-2008&group=4&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=14-03-2008&group=4&gblog=14 Fri, 14 Mar 2008 9:17:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=26-01-2008&group=4&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=26-01-2008&group=4&gblog=13 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[เรียนไทเขิน 13 แม่กบ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=26-01-2008&group=4&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=26-01-2008&group=4&gblog=13 Sat, 26 Jan 2008 9:53:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=18-11-2007&group=4&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=18-11-2007&group=4&gblog=12 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[เรียนไทเขิน 12 แม่กน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=18-11-2007&group=4&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=18-11-2007&group=4&gblog=12 Sun, 18 Nov 2007 12:27:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=13-10-2007&group=4&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=13-10-2007&group=4&gblog=11 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[เรียนไทเขิน 11 แม่กด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=13-10-2007&group=4&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=13-10-2007&group=4&gblog=11 Sat, 13 Oct 2007 13:31:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=27-09-2007&group=4&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=27-09-2007&group=4&gblog=10 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[เรียนไทเขิน 10 แม่กง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=27-09-2007&group=4&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=27-09-2007&group=4&gblog=10 Thu, 27 Sep 2007 9:57:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=11-12-2008&group=3&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=11-12-2008&group=3&gblog=21 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[ลายลาต ไทย-ไต 171-200]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=11-12-2008&group=3&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=11-12-2008&group=3&gblog=21 Thu, 11 Dec 2008 13:02:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=10-12-2007&group=3&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=10-12-2007&group=3&gblog=20 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[ลายลาต ไทย-ไต 151-170]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=10-12-2007&group=3&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=10-12-2007&group=3&gblog=20 Mon, 10 Dec 2007 12:56:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=28-10-2007&group=3&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=28-10-2007&group=3&gblog=19 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[ลายลาต ไทย-ไต 127-150]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=28-10-2007&group=3&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=28-10-2007&group=3&gblog=19 Sun, 28 Oct 2007 0:15:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=06-10-2007&group=3&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=06-10-2007&group=3&gblog=18 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[ลายลาต ไทย-ไต 106-126]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=06-10-2007&group=3&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=06-10-2007&group=3&gblog=18 Sat, 06 Oct 2007 9:52:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=28-08-2007&group=3&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=28-08-2007&group=3&gblog=17 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[ลายลาต ไทย-ไต 83-105]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=28-08-2007&group=3&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=28-08-2007&group=3&gblog=17 Tue, 28 Aug 2007 9:44:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=10-08-2007&group=3&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=10-08-2007&group=3&gblog=16 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[ลายลาต ไทย-ไต 62 - 82]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=10-08-2007&group=3&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=10-08-2007&group=3&gblog=16 Fri, 10 Aug 2007 12:28:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=10-08-2007&group=3&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=10-08-2007&group=3&gblog=15 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[ลายลาต ไทย-ไต 41 - 61]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=10-08-2007&group=3&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=10-08-2007&group=3&gblog=15 Fri, 10 Aug 2007 12:17:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=10-08-2007&group=3&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=10-08-2007&group=3&gblog=14 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[ลายลาต ไทย-ไต 21 - 40]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=10-08-2007&group=3&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=10-08-2007&group=3&gblog=14 Fri, 10 Aug 2007 11:48:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=10-08-2007&group=3&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=10-08-2007&group=3&gblog=13 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[ลายลาต ไทย-ไต 1 - 20]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=10-08-2007&group=3&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=10-08-2007&group=3&gblog=13 Fri, 10 Aug 2007 12:00:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=09-08-2007&group=3&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=09-08-2007&group=3&gblog=12 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[สนทนาไทใหญ่ 12 โรงเรียน (2)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=09-08-2007&group=3&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=09-08-2007&group=3&gblog=12 Thu, 09 Aug 2007 11:30:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=09-08-2007&group=3&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=09-08-2007&group=3&gblog=11 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[สนทนาไทใหญ่ 11 โรงเรียน (1)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=09-08-2007&group=3&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=09-08-2007&group=3&gblog=11 Thu, 09 Aug 2007 11:25:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=08-08-2007&group=3&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=08-08-2007&group=3&gblog=10 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[สนทนาไทใหญ่ 10 ของใช้ในบ้าน (2)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=08-08-2007&group=3&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=08-08-2007&group=3&gblog=10 Wed, 08 Aug 2007 11:24:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=08-11-2009&group=2&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=08-11-2009&group=2&gblog=10 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[เฮนลิกไต ที่เมืองขอน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=08-11-2009&group=2&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=08-11-2009&group=2&gblog=10 Sun, 08 Nov 2009 11:58:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=01-05-2007&group=1&gblog=97 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=01-05-2007&group=1&gblog=97 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[อ่านไทใหญ่ 2 การถือศีล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=01-05-2007&group=1&gblog=97 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=01-05-2007&group=1&gblog=97 Tue, 01 May 2007 21:21:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=21-04-2007&group=1&gblog=95 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=21-04-2007&group=1&gblog=95 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[อ่านไทใหญ่ 1 ทิศ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=21-04-2007&group=1&gblog=95 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=21-04-2007&group=1&gblog=95 Sat, 21 Apr 2007 21:23:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=16-04-2007&group=1&gblog=93 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=16-04-2007&group=1&gblog=93 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[ฟอนต์ ภาษาไทใหญ่ Shan Fonts]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=16-04-2007&group=1&gblog=93 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=16-04-2007&group=1&gblog=93 Mon, 16 Apr 2007 10:11:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=10-04-2007&group=1&gblog=92 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=10-04-2007&group=1&gblog=92 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[เรียนไทใหญ่ 82 เสียง เอิก - oek]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=10-04-2007&group=1&gblog=92 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=10-04-2007&group=1&gblog=92 Tue, 10 Apr 2007 10:53:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=10-04-2007&group=1&gblog=91 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=10-04-2007&group=1&gblog=91 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[เรียนไทใหญ่ 81 เสียง อืก - uek]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=10-04-2007&group=1&gblog=91 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=10-04-2007&group=1&gblog=91 Tue, 10 Apr 2007 23:21:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=10-04-2007&group=1&gblog=90 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=10-04-2007&group=1&gblog=90 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[เรียนไทใหญ่ 80 เสียง ออก - ok]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=10-04-2007&group=1&gblog=90 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=10-04-2007&group=1&gblog=90 Tue, 10 Apr 2007 10:02:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=10-04-2007&group=1&gblog=89 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=10-04-2007&group=1&gblog=89 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[เรียนไทใหญ่ 79 เสียง โอก - ohk]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=10-04-2007&group=1&gblog=89 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=10-04-2007&group=1&gblog=89 Tue, 10 Apr 2007 21:46:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=09-04-2007&group=1&gblog=88 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=09-04-2007&group=1&gblog=88 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[เรียนไทใหญ่ 78 เสียง อุก - uk]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=09-04-2007&group=1&gblog=88 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=09-04-2007&group=1&gblog=88 Mon, 09 Apr 2007 13:12:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=09-04-2007&group=1&gblog=87 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=09-04-2007&group=1&gblog=87 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[เรียนไทใหญ่ 77 เสียง แอก - aek]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=09-04-2007&group=1&gblog=87 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=09-04-2007&group=1&gblog=87 Mon, 09 Apr 2007 21:38:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=08-04-2007&group=1&gblog=86 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=08-04-2007&group=1&gblog=86 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[เรียนไทใหญ่ 76 เสียง เอก - ek]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=08-04-2007&group=1&gblog=86 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=08-04-2007&group=1&gblog=86 Sun, 08 Apr 2007 21:34:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=08-04-2007&group=1&gblog=85 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=08-04-2007&group=1&gblog=85 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[เรียนไทใหญ่ 75 เสียง อีก - ik]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=08-04-2007&group=1&gblog=85 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=08-04-2007&group=1&gblog=85 Sun, 08 Apr 2007 11:56:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=07-04-2007&group=1&gblog=84 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=07-04-2007&group=1&gblog=84 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[เรียนไทใหญ่ 74 เสียง อาก - ark]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=07-04-2007&group=1&gblog=84 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=07-04-2007&group=1&gblog=84 Sat, 07 Apr 2007 11:13:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=07-04-2007&group=1&gblog=83 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=07-04-2007&group=1&gblog=83 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[เรียนไทใหญ่ 73 เสียง อัก - ak]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=07-04-2007&group=1&gblog=83 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=07-04-2007&group=1&gblog=83 Sat, 07 Apr 2007 12:50:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=06-04-2007&group=1&gblog=82 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=06-04-2007&group=1&gblog=82 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[เรียนไทใหญ่ 72 เสียง เอิด - oet]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=06-04-2007&group=1&gblog=82 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=06-04-2007&group=1&gblog=82 Fri, 06 Apr 2007 21:04:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=06-04-2007&group=1&gblog=81 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=06-04-2007&group=1&gblog=81 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[เรียนไทใหญ่ 71 เสียง อืด - uet]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=06-04-2007&group=1&gblog=81 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=06-04-2007&group=1&gblog=81 Fri, 06 Apr 2007 12:49:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=05-04-2007&group=1&gblog=80 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=05-04-2007&group=1&gblog=80 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[เรียนไทใหญ่ 70 เสียง ออด - ot]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=05-04-2007&group=1&gblog=80 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=05-04-2007&group=1&gblog=80 Thu, 05 Apr 2007 10:03:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=05-04-2007&group=1&gblog=79 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=05-04-2007&group=1&gblog=79 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[เรียนไทใหญ่ 69 เสียง โอด - oht]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=05-04-2007&group=1&gblog=79 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=05-04-2007&group=1&gblog=79 Thu, 05 Apr 2007 10:51:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=04-04-2007&group=1&gblog=78 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=04-04-2007&group=1&gblog=78 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[เรียนไทใหญ่ 68 เสียง อุด - ut]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=04-04-2007&group=1&gblog=78 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=04-04-2007&group=1&gblog=78 Wed, 04 Apr 2007 10:55:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=04-04-2007&group=1&gblog=77 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=04-04-2007&group=1&gblog=77 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[เรียนไทใหญ่ 67 เสียง แอด - aet]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=04-04-2007&group=1&gblog=77 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=04-04-2007&group=1&gblog=77 Wed, 04 Apr 2007 9:45:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=03-04-2007&group=1&gblog=76 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=03-04-2007&group=1&gblog=76 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[เรียนไทใหญ่ 66 เสียง เอด - et]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=03-04-2007&group=1&gblog=76 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=03-04-2007&group=1&gblog=76 Tue, 03 Apr 2007 8:59:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=03-04-2007&group=1&gblog=75 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=03-04-2007&group=1&gblog=75 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[เรียนไทใหญ่ 65 เสียง อิด - it]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=03-04-2007&group=1&gblog=75 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=03-04-2007&group=1&gblog=75 Tue, 03 Apr 2007 18:54:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=02-04-2007&group=1&gblog=74 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=02-04-2007&group=1&gblog=74 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[เรียนไทใหญ่ 64 เสียง อาด - art]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=02-04-2007&group=1&gblog=74 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=02-04-2007&group=1&gblog=74 Mon, 02 Apr 2007 18:51:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=02-04-2007&group=1&gblog=73 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=02-04-2007&group=1&gblog=73 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[เรียนไทใหญ่ 63 เสียง อัด - at]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=02-04-2007&group=1&gblog=73 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=02-04-2007&group=1&gblog=73 Mon, 02 Apr 2007 17:47:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=02-04-2007&group=1&gblog=72 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=02-04-2007&group=1&gblog=72 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[เรียนไทใหญ่ 62 เสียง เอิบ - oeb]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=02-04-2007&group=1&gblog=72 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=02-04-2007&group=1&gblog=72 Mon, 02 Apr 2007 17:25:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=02-04-2007&group=1&gblog=71 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=02-04-2007&group=1&gblog=71 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[เรียนไทใหญ่ 61 เสียง อืบ - ueb]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=02-04-2007&group=1&gblog=71 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=02-04-2007&group=1&gblog=71 Mon, 02 Apr 2007 17:46:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=30-03-2007&group=1&gblog=70 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=30-03-2007&group=1&gblog=70 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[เรียนไทใหญ่ 60 เสียง ออบ - ob]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=30-03-2007&group=1&gblog=70 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=30-03-2007&group=1&gblog=70 Fri, 30 Mar 2007 11:51:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=30-03-2007&group=1&gblog=69 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=30-03-2007&group=1&gblog=69 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[เรียนไทใหญ่ 59 เสียง โอบ - ohb]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=30-03-2007&group=1&gblog=69 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=30-03-2007&group=1&gblog=69 Fri, 30 Mar 2007 20:49:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=29-03-2007&group=1&gblog=68 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=29-03-2007&group=1&gblog=68 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[เรียนไทใหญ่ 58 เสียง อุบ - ub]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=29-03-2007&group=1&gblog=68 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=29-03-2007&group=1&gblog=68 Thu, 29 Mar 2007 20:51:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=29-03-2007&group=1&gblog=67 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=29-03-2007&group=1&gblog=67 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[เรียนไทใหญ่ 57 เสียง แอบ - aeb]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=29-03-2007&group=1&gblog=67 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=29-03-2007&group=1&gblog=67 Thu, 29 Mar 2007 17:17:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=28-03-2007&group=1&gblog=66 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=28-03-2007&group=1&gblog=66 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[เรียนไทใหญ่ 56 เสียง เอบ - eb]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=28-03-2007&group=1&gblog=66 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=28-03-2007&group=1&gblog=66 Wed, 28 Mar 2007 10:07:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=28-03-2007&group=1&gblog=65 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=28-03-2007&group=1&gblog=65 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[เรียนไทใหญ่ 55 เสียง อิบ - ib]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=28-03-2007&group=1&gblog=65 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=28-03-2007&group=1&gblog=65 Wed, 28 Mar 2007 10:28:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=27-03-2007&group=1&gblog=64 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=27-03-2007&group=1&gblog=64 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[เรียนไทใหญ่ 54 เสียง อาป - arb]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=27-03-2007&group=1&gblog=64 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=27-03-2007&group=1&gblog=64 Tue, 27 Mar 2007 11:05:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=27-03-2007&group=1&gblog=63 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=27-03-2007&group=1&gblog=63 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[เรียนไทใหญ่ 53 เสียง อับ - ab]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=27-03-2007&group=1&gblog=63 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=27-03-2007&group=1&gblog=63 Tue, 27 Mar 2007 22:24:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=26-03-2007&group=1&gblog=62 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=26-03-2007&group=1&gblog=62 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[เรียนไทใหญ่ 52 เสียง เอิง - oeng]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=26-03-2007&group=1&gblog=62 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=26-03-2007&group=1&gblog=62 Mon, 26 Mar 2007 11:46:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=26-03-2007&group=1&gblog=61 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=26-03-2007&group=1&gblog=61 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[เรียนไทใหญ่ 51เสียง อืง - ueng]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=26-03-2007&group=1&gblog=61 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=26-03-2007&group=1&gblog=61 Mon, 26 Mar 2007 12:57:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=25-03-2007&group=1&gblog=60 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=25-03-2007&group=1&gblog=60 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[เรียนไทใหญ่ 50 เสียง ออง - ong]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=25-03-2007&group=1&gblog=60 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=25-03-2007&group=1&gblog=60 Sun, 25 Mar 2007 19:16:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=25-03-2007&group=1&gblog=59 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=25-03-2007&group=1&gblog=59 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[เรียนไทใหญ่ 49 เสียง โอง - ohng]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=25-03-2007&group=1&gblog=59 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=25-03-2007&group=1&gblog=59 Sun, 25 Mar 2007 22:38:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=24-03-2007&group=1&gblog=58 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=24-03-2007&group=1&gblog=58 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[เรียนไทใหญ่ 48 เสียง อุง - ung]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=24-03-2007&group=1&gblog=58 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=24-03-2007&group=1&gblog=58 Sat, 24 Mar 2007 22:41:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=24-03-2007&group=1&gblog=57 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=24-03-2007&group=1&gblog=57 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[เรียนไทใหญ่ 47 เสียง แอง - aeng]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=24-03-2007&group=1&gblog=57 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=24-03-2007&group=1&gblog=57 Sat, 24 Mar 2007 14:10:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=24-03-2007&group=1&gblog=56 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=24-03-2007&group=1&gblog=56 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[เรียนไทใหญ่ 46 เสียง เอง - eng]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=24-03-2007&group=1&gblog=56 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=24-03-2007&group=1&gblog=56 Sat, 24 Mar 2007 11:20:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=24-03-2007&group=1&gblog=55 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=24-03-2007&group=1&gblog=55 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[เรียนไทใหญ่ 45 เสียง อิง - ing]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=24-03-2007&group=1&gblog=55 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=24-03-2007&group=1&gblog=55 Sat, 24 Mar 2007 12:54:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=24-03-2007&group=1&gblog=54 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=24-03-2007&group=1&gblog=54 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[เรียนไทใหญ่ 44 เสียง อาง - arng]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=24-03-2007&group=1&gblog=54 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=24-03-2007&group=1&gblog=54 Sat, 24 Mar 2007 16:44:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=23-03-2007&group=1&gblog=53 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=23-03-2007&group=1&gblog=53 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[เรียนไทใหญ่ 43 เสียง อัง - ang]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=23-03-2007&group=1&gblog=53 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=23-03-2007&group=1&gblog=53 Fri, 23 Mar 2007 23:46:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=22-03-2007&group=1&gblog=52 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=22-03-2007&group=1&gblog=52 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[เรียนไทใหญ่ 42 เสียง เอิน - oen]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=22-03-2007&group=1&gblog=52 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=22-03-2007&group=1&gblog=52 Thu, 22 Mar 2007 8:58:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=22-03-2007&group=1&gblog=51 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=22-03-2007&group=1&gblog=51 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[เรียนไทใหญ่ 41 เสียง อืน - uen]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=22-03-2007&group=1&gblog=51 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=22-03-2007&group=1&gblog=51 Thu, 22 Mar 2007 11:02:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=21-03-2007&group=1&gblog=50 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=21-03-2007&group=1&gblog=50 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[เรียนไทใหญ่ 40 เสียง ออน - on]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=21-03-2007&group=1&gblog=50 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=21-03-2007&group=1&gblog=50 Wed, 21 Mar 2007 21:58:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=21-03-2007&group=1&gblog=49 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=21-03-2007&group=1&gblog=49 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[เรียนไทใหญ่ 39 เสียง โอน - ohn]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=21-03-2007&group=1&gblog=49 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=21-03-2007&group=1&gblog=49 Wed, 21 Mar 2007 11:25:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=20-03-2007&group=1&gblog=48 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=20-03-2007&group=1&gblog=48 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[เรียนไทใหญ่ 38 เสียง อุน - un]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=20-03-2007&group=1&gblog=48 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=20-03-2007&group=1&gblog=48 Tue, 20 Mar 2007 9:36:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=20-03-2007&group=1&gblog=47 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=20-03-2007&group=1&gblog=47 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[เรียนไทใหญ่ 37 เสียง แอน - aen]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=20-03-2007&group=1&gblog=47 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=20-03-2007&group=1&gblog=47 Tue, 20 Mar 2007 23:10:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=19-03-2007&group=1&gblog=46 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=19-03-2007&group=1&gblog=46 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[เรียนไทใหญ่ 36 เสียง เอน - en]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=19-03-2007&group=1&gblog=46 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=19-03-2007&group=1&gblog=46 Mon, 19 Mar 2007 19:31:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=19-03-2007&group=1&gblog=45 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=19-03-2007&group=1&gblog=45 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[เรียนไทใหญ่ 35 เสียง อิน - in]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=19-03-2007&group=1&gblog=45 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=19-03-2007&group=1&gblog=45 Mon, 19 Mar 2007 18:21:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=17-03-2007&group=1&gblog=44 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=17-03-2007&group=1&gblog=44 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[เรียนไทใหญ่ 34 เสียง อาน - arn]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=17-03-2007&group=1&gblog=44 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=17-03-2007&group=1&gblog=44 Sat, 17 Mar 2007 20:02:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=17-03-2007&group=1&gblog=43 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=17-03-2007&group=1&gblog=43 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[เรียนไทใหญ่ 33 เสียง อัน - an]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=17-03-2007&group=1&gblog=43 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=17-03-2007&group=1&gblog=43 Sat, 17 Mar 2007 17:45:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=16-03-2007&group=1&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=16-03-2007&group=1&gblog=41 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[เรียนไทใหญ่ 32 เสียง เอิม - oem]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=16-03-2007&group=1&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=16-03-2007&group=1&gblog=41 Fri, 16 Mar 2007 23:39:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=16-03-2007&group=1&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=16-03-2007&group=1&gblog=40 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[เรียนไทใหญ่ 31 เสียง อืม - uem]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=16-03-2007&group=1&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=16-03-2007&group=1&gblog=40 Fri, 16 Mar 2007 23:33:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=16-03-2007&group=1&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=16-03-2007&group=1&gblog=39 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[เรียนไทใหญ่ 30 เสียง ออม - om]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=16-03-2007&group=1&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=16-03-2007&group=1&gblog=39 Fri, 16 Mar 2007 11:35:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=16-03-2007&group=1&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=16-03-2007&group=1&gblog=37 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[เรียนไทใหญ่ 29 เสียง โอม - ohm]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=16-03-2007&group=1&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=16-03-2007&group=1&gblog=37 Fri, 16 Mar 2007 21:25:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=04-02-2007&group=1&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=04-02-2007&group=1&gblog=35 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[เรียนไทใหญ่ 6 เสียง โอ - oh]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=04-02-2007&group=1&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=04-02-2007&group=1&gblog=35 Sun, 04 Feb 2007 11:43:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=12-02-2007&group=1&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=12-02-2007&group=1&gblog=34 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[เรียนไทใหญ่ 18 เสียง อาว - aao]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=12-02-2007&group=1&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=12-02-2007&group=1&gblog=34 Mon, 12 Feb 2007 14:17:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=12-02-2007&group=1&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=12-02-2007&group=1&gblog=33 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[เรียนไทใหญ่ 17 เสียง เอา - ao]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=12-02-2007&group=1&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=12-02-2007&group=1&gblog=33 Mon, 12 Feb 2007 11:36:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=01-02-2007&group=1&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=01-02-2007&group=1&gblog=32 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[สระ และ วรรณยุกต์ - Vowel &Tone]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=01-02-2007&group=1&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=01-02-2007&group=1&gblog=32 Thu, 01 Feb 2007 12:37:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=01-02-2007&group=1&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=01-02-2007&group=1&gblog=30 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[พยัญชนะไทใหญ่ - Consonant]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=01-02-2007&group=1&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=01-02-2007&group=1&gblog=30 Thu, 01 Feb 2007 16:05:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=01-02-2007&group=1&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=01-02-2007&group=1&gblog=29 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[มาเรียนภาษาไทใหญ่ กัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=01-02-2007&group=1&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=01-02-2007&group=1&gblog=29 Thu, 01 Feb 2007 15:59:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=26-02-2007&group=1&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=26-02-2007&group=1&gblog=28 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[เรียนไทใหญ่ 28 เสียง อุม - um]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=26-02-2007&group=1&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=26-02-2007&group=1&gblog=28 Mon, 26 Feb 2007 15:53:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=26-02-2007&group=1&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=26-02-2007&group=1&gblog=27 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[เรียนไทใหญ่ 27 เสียง แอม - aem]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=26-02-2007&group=1&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=26-02-2007&group=1&gblog=27 Mon, 26 Feb 2007 10:27:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=26-02-2007&group=1&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=26-02-2007&group=1&gblog=26 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[เรียนไทใหญ่ 26 เสียง เอม - em]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=26-02-2007&group=1&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=26-02-2007&group=1&gblog=26 Mon, 26 Feb 2007 18:19:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=26-02-2007&group=1&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=26-02-2007&group=1&gblog=25 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[เรียนไทใหญ่ 25 เสียง อิม - im]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=26-02-2007&group=1&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=26-02-2007&group=1&gblog=25 Mon, 26 Feb 2007 23:50:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=05-02-2007&group=1&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=05-02-2007&group=1&gblog=23 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[เรียนไทใหญ่ 7 เสียง ออ - aw]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=05-02-2007&group=1&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=05-02-2007&group=1&gblog=23 Mon, 05 Feb 2007 12:02:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=03-02-2007&group=1&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=03-02-2007&group=1&gblog=22 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[เรียนไทใหญ่ 5 เสียง แอ - ae]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=03-02-2007&group=1&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=03-02-2007&group=1&gblog=22 Sat, 03 Feb 2007 10:23:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=03-02-2007&group=1&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=03-02-2007&group=1&gblog=21 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[เรียนไทใหญ่ 4 เสียง เอ - e]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=03-02-2007&group=1&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=03-02-2007&group=1&gblog=21 Sat, 03 Feb 2007 9:54:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=03-02-2007&group=1&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=03-02-2007&group=1&gblog=20 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[เรียนไทใหญ่ 3 เสียง อู - u]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=03-02-2007&group=1&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=03-02-2007&group=1&gblog=20 Sat, 03 Feb 2007 12:48:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=03-02-2007&group=1&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=03-02-2007&group=1&gblog=19 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[เรียนไทใหญ่ 2 เสียง อี - ee]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=03-02-2007&group=1&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=03-02-2007&group=1&gblog=19 Sat, 03 Feb 2007 10:07:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=14-02-2007&group=1&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=14-02-2007&group=1&gblog=17 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[เรียนไทใหญ่ 21 เสียง แอว - aeo]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=14-02-2007&group=1&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=14-02-2007&group=1&gblog=17 Wed, 14 Feb 2007 0:15:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=14-02-2007&group=1&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=14-02-2007&group=1&gblog=16 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[เรียนไทใหญ่ 20 เสียง เอว - eo]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=14-02-2007&group=1&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=14-02-2007&group=1&gblog=16 Wed, 14 Feb 2007 11:46:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=14-02-2007&group=1&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=14-02-2007&group=1&gblog=15 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[เรียนไทใหญ่ 19 เสียง อิว - iu]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=14-02-2007&group=1&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=14-02-2007&group=1&gblog=15 Wed, 14 Feb 2007 11:13:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=11-02-2007&group=1&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=11-02-2007&group=1&gblog=14 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[เรียนไทใหญ่ 15 - 16 เสียง อึย /เอย - uey / oey ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=11-02-2007&group=1&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=11-02-2007&group=1&gblog=14 Sun, 11 Feb 2007 11:35:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=11-02-2007&group=1&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=11-02-2007&group=1&gblog=13 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[เรียนไทใหญ่ 14 เสียง ออย - oy]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=11-02-2007&group=1&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=11-02-2007&group=1&gblog=13 Sun, 11 Feb 2007 12:36:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=11-02-2007&group=1&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=11-02-2007&group=1&gblog=12 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[เรียนไทใหญ่ 13 เสียง โอย - ohy]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=11-02-2007&group=1&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=11-02-2007&group=1&gblog=12 Sun, 11 Feb 2007 15:41:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=11-02-2007&group=1&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=11-02-2007&group=1&gblog=11 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[เรียนไทใหญ่ 12 เสียง อุย - ui]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=11-02-2007&group=1&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=11-02-2007&group=1&gblog=11 Sun, 11 Feb 2007 21:18:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=08-02-2007&group=1&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=08-02-2007&group=1&gblog=10 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[เรียนไทใหญ่ 11 เสียง อาย - aai]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=08-02-2007&group=1&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=08-02-2007&group=1&gblog=10 Thu, 08 Feb 2007 14:07:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=29-05-2010&group=9&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=29-05-2010&group=9&gblog=9 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[9.เครือญาติ (3)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=29-05-2010&group=9&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=29-05-2010&group=9&gblog=9 Sat, 29 May 2010 8:21:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=29-03-2010&group=9&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=29-03-2010&group=9&gblog=8 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[8.เครือญาติ (2)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=29-03-2010&group=9&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=29-03-2010&group=9&gblog=8 Mon, 29 Mar 2010 9:09:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=09-01-2010&group=9&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=09-01-2010&group=9&gblog=7 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[7.เครือญาติ (1)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=09-01-2010&group=9&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=09-01-2010&group=9&gblog=7 Sat, 09 Jan 2010 9:11:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=09-12-2009&group=9&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=09-12-2009&group=9&gblog=6 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[6.คำวิเศษณ์ (1)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=09-12-2009&group=9&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=09-12-2009&group=9&gblog=6 Wed, 09 Dec 2009 8:34:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=29-10-2009&group=9&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=29-10-2009&group=9&gblog=5 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[5.คำกริยา (1)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=29-10-2009&group=9&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=29-10-2009&group=9&gblog=5 Thu, 29 Oct 2009 12:45:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=09-10-2009&group=9&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=09-10-2009&group=9&gblog=4 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[4.อวัยวะภายใน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=09-10-2009&group=9&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=09-10-2009&group=9&gblog=4 Fri, 09 Oct 2009 0:17:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=29-09-2009&group=9&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=29-09-2009&group=9&gblog=3 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[3.แขน - ขา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=29-09-2009&group=9&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=29-09-2009&group=9&gblog=3 Tue, 29 Sep 2009 9:55:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=19-09-2009&group=9&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=19-09-2009&group=9&gblog=2 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[2.ลำตัว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=19-09-2009&group=9&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=19-09-2009&group=9&gblog=2 Sat, 19 Sep 2009 21:27:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=09-09-2009&group=9&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=09-09-2009&group=9&gblog=1 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[1.ร่างกายส่วนหัว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=09-09-2009&group=9&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=09-09-2009&group=9&gblog=1 Wed, 09 Sep 2009 20:39:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=21-08-2009&group=8&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=21-08-2009&group=8&gblog=9 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[คำยืมพม่า 9 ( ล - ว )]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=21-08-2009&group=8&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=21-08-2009&group=8&gblog=9 Fri, 21 Aug 2009 10:26:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=11-08-2009&group=8&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=11-08-2009&group=8&gblog=8 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[คำยืมพม่า 8 ( ม - ย - ร )]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=11-08-2009&group=8&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=11-08-2009&group=8&gblog=8 Tue, 11 Aug 2009 9:55:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=01-08-2009&group=8&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=01-08-2009&group=8&gblog=7 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[คำยืมพม่า 7 ( ป - ผ/พ )]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=01-08-2009&group=8&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=01-08-2009&group=8&gblog=7 Sat, 01 Aug 2009 11:03:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=21-07-2009&group=8&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=21-07-2009&group=8&gblog=6 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[คำยืมพม่า 6 ( ถ/ท - น )]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=21-07-2009&group=8&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=21-07-2009&group=8&gblog=6 Tue, 21 Jul 2009 0:22:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=11-07-2009&group=8&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=11-07-2009&group=8&gblog=5 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[คำยืมพม่า 5 (ญ - ต)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=11-07-2009&group=8&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=11-07-2009&group=8&gblog=5 Sat, 11 Jul 2009 14:40:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=01-07-2009&group=8&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=01-07-2009&group=8&gblog=4 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[คำยืมพม่า 4 ( ซ/ส )]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=01-07-2009&group=8&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=01-07-2009&group=8&gblog=4 Wed, 01 Jul 2009 10:07:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=21-06-2009&group=8&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=21-06-2009&group=8&gblog=3 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[คำยืมพม่า 3 ( จ )]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=21-06-2009&group=8&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=21-06-2009&group=8&gblog=3 Sun, 21 Jun 2009 15:07:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=11-06-2009&group=8&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=11-06-2009&group=8&gblog=2 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[คำยืมพม่า 2 ( ข/ค - ง )]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=11-06-2009&group=8&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=11-06-2009&group=8&gblog=2 Thu, 11 Jun 2009 10:09:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=01-06-2009&group=8&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=01-06-2009&group=8&gblog=1 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[คำยืมพม่า 1 ( ก )]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=01-06-2009&group=8&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=01-06-2009&group=8&gblog=1 Mon, 01 Jun 2009 18:21:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=18-04-2010&group=7&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=18-04-2010&group=7&gblog=9 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[พยัญชนะไทอาหม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=18-04-2010&group=7&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=18-04-2010&group=7&gblog=9 Sun, 18 Apr 2010 18:33:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=09-04-2010&group=7&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=09-04-2010&group=7&gblog=8 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[แบบเรียนภาษาไทอาหม เบื้องต้น Ahom Primer]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=09-04-2010&group=7&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=09-04-2010&group=7&gblog=8 Fri, 09 Apr 2010 21:17:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=30-10-2009&group=7&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=30-10-2009&group=7&gblog=7 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[Tai Khampti Development Society]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=30-10-2009&group=7&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=30-10-2009&group=7&gblog=7 Fri, 30 Oct 2009 11:27:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=12-06-2009&group=7&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=12-06-2009&group=7&gblog=6 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[Spirit of Asia - ค น ไ ท ใ น อั ส สั ม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=12-06-2009&group=7&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=12-06-2009&group=7&gblog=6 Fri, 12 Jun 2009 13:22:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=15-05-2009&group=7&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=15-05-2009&group=7&gblog=5 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[Buddha Vihar of Khamti]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=15-05-2009&group=7&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=15-05-2009&group=7&gblog=5 Fri, 15 May 2009 12:55:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=11-05-2009&group=7&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=11-05-2009&group=7&gblog=4 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[เพลงแห่งชีวิต ไทพ่าเก 2]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=11-05-2009&group=7&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=11-05-2009&group=7&gblog=4 Mon, 11 May 2009 17:07:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=02-05-2009&group=7&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=02-05-2009&group=7&gblog=3 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[เพลงแห่งชีวิต ไทพ่าเก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=02-05-2009&group=7&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=02-05-2009&group=7&gblog=3 Sat, 02 May 2009 9:43:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=01-05-2009&group=7&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=01-05-2009&group=7&gblog=2 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[เพลงไทคำตี้ จากอินเดีย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=01-05-2009&group=7&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=01-05-2009&group=7&gblog=2 Fri, 01 May 2009 11:31:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=30-04-2009&group=7&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=30-04-2009&group=7&gblog=1 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[ไทคำตี้ ในอินเดีย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=30-04-2009&group=7&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=30-04-2009&group=7&gblog=1 Thu, 30 Apr 2009 17:02:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=26-09-2008&group=6&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=26-09-2008&group=6&gblog=9 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[ไทเหนือใหม่ 9 สระ แอ-อู-โอ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=26-09-2008&group=6&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=26-09-2008&group=6&gblog=9 Fri, 26 Sep 2008 10:46:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=20-09-2008&group=6&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=20-09-2008&group=6&gblog=8 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[ไทเหนือใหม่ 8 สระ อา-อี-เอ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=20-09-2008&group=6&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=20-09-2008&group=6&gblog=8 Sat, 20 Sep 2008 8:26:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=09-09-2008&group=6&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=09-09-2008&group=6&gblog=7 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[ไทเหนือใหม่ 7 别忘傣文]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=09-09-2008&group=6&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=09-09-2008&group=6&gblog=7 Tue, 09 Sep 2008 14:48:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=26-08-2008&group=6&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=26-08-2008&group=6&gblog=6 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[ไทเหนือใหม่ 6 วรรณยุกต์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=26-08-2008&group=6&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=26-08-2008&group=6&gblog=6 Tue, 26 Aug 2008 12:25:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=21-08-2008&group=6&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=21-08-2008&group=6&gblog=5 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[ไทเหนือใหม่ 5]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=21-08-2008&group=6&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=21-08-2008&group=6&gblog=5 Thu, 21 Aug 2008 10:43:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=16-08-2008&group=6&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=16-08-2008&group=6&gblog=4 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[ไทเหนือใหม่ 4]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=16-08-2008&group=6&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=16-08-2008&group=6&gblog=4 Sat, 16 Aug 2008 12:03:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=11-08-2008&group=6&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=11-08-2008&group=6&gblog=3 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[ไทเหนือใหม่ 3]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=11-08-2008&group=6&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=11-08-2008&group=6&gblog=3 Mon, 11 Aug 2008 9:22:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=01-08-2008&group=6&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=01-08-2008&group=6&gblog=2 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[ไทเหนือใหม่ 2 พยัญชนะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=01-08-2008&group=6&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=01-08-2008&group=6&gblog=2 Fri, 01 Aug 2008 8:28:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=29-07-2008&group=6&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=29-07-2008&group=6&gblog=1 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[ไทเหนือใหม่ 1]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=29-07-2008&group=6&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=29-07-2008&group=6&gblog=1 Tue, 29 Jul 2008 9:33:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=14-05-2009&group=5&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=14-05-2009&group=5&gblog=9 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[ถนนสาย R3 A สู่ 12 ปันนา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=14-05-2009&group=5&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=14-05-2009&group=5&gblog=9 Thu, 14 May 2009 9:49:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=01-03-2009&group=5&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=01-03-2009&group=5&gblog=8 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[อ่านไทลื้อใหม่ 3 สิบสองปันนาเฮ่อเฮิงเหมินแสง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=01-03-2009&group=5&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=01-03-2009&group=5&gblog=8 Sun, 01 Mar 2009 17:39:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=27-01-2009&group=5&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=27-01-2009&group=5&gblog=7 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[ศัพท์การปกครอง 12 ปันนา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=27-01-2009&group=5&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=27-01-2009&group=5&gblog=7 Tue, 27 Jan 2009 12:34:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=23-09-2008&group=5&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=23-09-2008&group=5&gblog=6 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[อ่านไทลื้อใหม่ 2 กำขับอักขระ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=23-09-2008&group=5&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=23-09-2008&group=5&gblog=6 Tue, 23 Sep 2008 20:47:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=15-06-2008&group=5&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=15-06-2008&group=5&gblog=5 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[อ่านไทลื้อใหม่ 1 โอ้เป้ม-สามลอ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=15-06-2008&group=5&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=15-06-2008&group=5&gblog=5 Sun, 15 Jun 2008 21:39:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=08-06-2008&group=5&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=08-06-2008&group=5&gblog=4 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[ไทลื้อใหม่ 4 สระ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=08-06-2008&group=5&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=08-06-2008&group=5&gblog=4 Sun, 08 Jun 2008 9:28:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=01-06-2008&group=5&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=01-06-2008&group=5&gblog=3 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[ไทลื้อใหม่ 3]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=01-06-2008&group=5&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=01-06-2008&group=5&gblog=3 Sun, 01 Jun 2008 9:37:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=26-05-2008&group=5&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=26-05-2008&group=5&gblog=2 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[ไทลื้อใหม่ 2]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=26-05-2008&group=5&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=26-05-2008&group=5&gblog=2 Mon, 26 May 2008 10:08:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=19-05-2008&group=5&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=19-05-2008&group=5&gblog=1 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[ไทลื้อใหม่ 1 พยัญชนะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=19-05-2008&group=5&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=19-05-2008&group=5&gblog=1 Mon, 19 May 2008 10:26:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=19-09-2007&group=4&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=19-09-2007&group=4&gblog=9 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[เรียนไทเขิน 9 แม่ กก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=19-09-2007&group=4&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=19-09-2007&group=4&gblog=9 Wed, 19 Sep 2007 10:27:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=12-09-2007&group=4&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=12-09-2007&group=4&gblog=8 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[เรียนไทเขิน 8 ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=12-09-2007&group=4&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=12-09-2007&group=4&gblog=8 Wed, 12 Sep 2007 10:21:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=10-09-2007&group=4&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=10-09-2007&group=4&gblog=7 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[เรียนไทเขิน 7 แม่ ก.กา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=10-09-2007&group=4&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=10-09-2007&group=4&gblog=7 Mon, 10 Sep 2007 12:27:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=09-09-2007&group=4&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=09-09-2007&group=4&gblog=6 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[เรียนไทเขิน 6 สระ-วรรณยุกต์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=09-09-2007&group=4&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=09-09-2007&group=4&gblog=6 Sun, 09 Sep 2007 14:14:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=08-09-2007&group=4&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=08-09-2007&group=4&gblog=5 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[เรียนไทเขิน 5]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=08-09-2007&group=4&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=08-09-2007&group=4&gblog=5 Sat, 08 Sep 2007 9:12:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=07-09-2007&group=4&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=07-09-2007&group=4&gblog=4 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[เรียนไทเขิน 4]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=07-09-2007&group=4&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=07-09-2007&group=4&gblog=4 Fri, 07 Sep 2007 14:06:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=06-09-2007&group=4&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=06-09-2007&group=4&gblog=3 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[เรียนไทเขิน 3]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=06-09-2007&group=4&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=06-09-2007&group=4&gblog=3 Thu, 06 Sep 2007 11:13:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=03-09-2007&group=4&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=03-09-2007&group=4&gblog=2 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[เรียนไทเขิน 2]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=03-09-2007&group=4&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=03-09-2007&group=4&gblog=2 Mon, 03 Sep 2007 10:05:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=01-09-2007&group=4&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=01-09-2007&group=4&gblog=1 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[เรียนไทเขิน 1 พยัญชนะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=01-09-2007&group=4&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=01-09-2007&group=4&gblog=1 Sat, 01 Sep 2007 11:02:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=08-08-2007&group=3&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=08-08-2007&group=3&gblog=9 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[สนทนาไทใหญ่ 9 ของใช้ในบ้าน (1)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=08-08-2007&group=3&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=08-08-2007&group=3&gblog=9 Wed, 08 Aug 2007 11:17:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=08-08-2007&group=3&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=08-08-2007&group=3&gblog=8 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[สนทนาไทใหญ่ 8 การซื้อขาย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=08-08-2007&group=3&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=08-08-2007&group=3&gblog=8 Wed, 08 Aug 2007 10:39:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=08-08-2007&group=3&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=08-08-2007&group=3&gblog=7 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[สนทนาไทใหญ่ 7 การเดินทาง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=08-08-2007&group=3&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=08-08-2007&group=3&gblog=7 Wed, 08 Aug 2007 10:30:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=07-08-2007&group=3&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=07-08-2007&group=3&gblog=6 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[สนทนาไทใหญ่ 6 ของใช้ประจำวัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=07-08-2007&group=3&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=07-08-2007&group=3&gblog=6 Tue, 07 Aug 2007 12:06:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=07-08-2007&group=3&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=07-08-2007&group=3&gblog=5 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[สนทนาไทใหญ่ 5 ปี เดือน วัน (2)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=07-08-2007&group=3&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=07-08-2007&group=3&gblog=5 Tue, 07 Aug 2007 11:32:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=07-08-2007&group=3&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=07-08-2007&group=3&gblog=4 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[สนทนาไทใหญ่ 4 ปี เดือน วัน (1)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=07-08-2007&group=3&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=07-08-2007&group=3&gblog=4 Tue, 07 Aug 2007 11:24:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=07-08-2007&group=3&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=07-08-2007&group=3&gblog=3 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[สนทนาไทใหญ่ 3 เวลา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=07-08-2007&group=3&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=07-08-2007&group=3&gblog=3 Tue, 07 Aug 2007 11:18:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=07-08-2007&group=3&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=07-08-2007&group=3&gblog=2 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[สนทนาไทใหญ่ 2 การนับเลข]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=07-08-2007&group=3&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=07-08-2007&group=3&gblog=2 Tue, 07 Aug 2007 10:23:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=07-08-2007&group=3&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=07-08-2007&group=3&gblog=1 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[สนทนาไทใหญ่ 1 การทักทาย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=07-08-2007&group=3&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=07-08-2007&group=3&gblog=1 Tue, 07 Aug 2007 10:55:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=02-12-2008&group=2&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=02-12-2008&group=2&gblog=9 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[ปีใหม่ไทใหญ่ 2103 (ตอน 2)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=02-12-2008&group=2&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=02-12-2008&group=2&gblog=9 Tue, 02 Dec 2008 12:58:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=28-11-2008&group=2&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=28-11-2008&group=2&gblog=8 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[ปีใหม่ไทใหญ่ 2103 (ตอน 1)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=28-11-2008&group=2&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=28-11-2008&group=2&gblog=8 Fri, 28 Nov 2008 12:19:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=20-05-2008&group=2&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=20-05-2008&group=2&gblog=7 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[เชียงรุ่ง 15 เม.ย.51]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=20-05-2008&group=2&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=20-05-2008&group=2&gblog=7 Tue, 20 May 2008 13:03:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=20-05-2008&group=2&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=20-05-2008&group=2&gblog=6 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[เชียงรุ่ง 14 เม.ย.51]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=20-05-2008&group=2&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=20-05-2008&group=2&gblog=6 Tue, 20 May 2008 20:16:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=20-05-2008&group=2&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=20-05-2008&group=2&gblog=5 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[เชียงรุ่ง 13 เม.ย.51]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=20-05-2008&group=2&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=20-05-2008&group=2&gblog=5 Tue, 20 May 2008 19:43:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=07-11-2007&group=2&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=07-11-2007&group=2&gblog=4 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[หอหลวงเชียงตุง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=07-11-2007&group=2&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=07-11-2007&group=2&gblog=4 Wed, 07 Nov 2007 11:37:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=23-07-2007&group=2&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=23-07-2007&group=2&gblog=3 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[รำลึกถึง เ จ้ า จ่ า ม ทุ น เจ้าฟ้าเมืองป๋อน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=23-07-2007&group=2&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=23-07-2007&group=2&gblog=3 Mon, 23 Jul 2007 22:26:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=14-04-2007&group=2&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=14-04-2007&group=2&gblog=2 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[พระธาตุหมายเมือง แสนหวี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=14-04-2007&group=2&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=14-04-2007&group=2&gblog=2 Sat, 14 Apr 2007 18:24:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=14-04-2007&group=2&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=14-04-2007&group=2&gblog=1 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[พระเจ้าอินสาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=14-04-2007&group=2&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=14-04-2007&group=2&gblog=1 Sat, 14 Apr 2007 20:24:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=08-02-2007&group=1&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=08-02-2007&group=1&gblog=9 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[เรียนไทใหญ่ 10 เสียง ไอ (ไม้มลาย) - ai]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=08-02-2007&group=1&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=08-02-2007&group=1&gblog=9 Thu, 08 Feb 2007 18:40:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=06-02-2007&group=1&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=06-02-2007&group=1&gblog=8 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[เรียนไทใหญ่ 9 เสียง เออ - oe]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=06-02-2007&group=1&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=06-02-2007&group=1&gblog=8 Tue, 06 Feb 2007 10:31:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=06-02-2007&group=1&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=06-02-2007&group=1&gblog=7 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[เรียนไทใหญ่ 8 เสียง อือ - ue]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=06-02-2007&group=1&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=06-02-2007&group=1&gblog=7 Tue, 06 Feb 2007 9:50:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=25-02-2007&group=1&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=25-02-2007&group=1&gblog=6 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[เรียนไทใหญ่ 24 เสียง อาม - arm]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=25-02-2007&group=1&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=25-02-2007&group=1&gblog=6 Sun, 25 Feb 2007 9:20:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=25-02-2007&group=1&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=25-02-2007&group=1&gblog=5 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[เรียนไทใหญ่ 23 เสียง อัม - am]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=25-02-2007&group=1&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=25-02-2007&group=1&gblog=5 Sun, 25 Feb 2007 11:39:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=02-02-2007&group=1&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=02-02-2007&group=1&gblog=4 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[เรียนไทใหญ่ 1 เสียง อา - ah]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=02-02-2007&group=1&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=02-02-2007&group=1&gblog=4 Fri, 02 Feb 2007 9:26:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=07-02-2007&group=1&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=07-02-2007&group=1&gblog=2 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[Happy Shan National Day]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=07-02-2007&group=1&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=07-02-2007&group=1&gblog=2 Wed, 07 Feb 2007 13:21:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=16-02-2007&group=1&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=16-02-2007&group=1&gblog=1 http://khurtai.bloggang.com/rss <![CDATA[เรียนไทใหญ่ 22 เสียง อา-อื (ใอ) - aue]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=16-02-2007&group=1&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=khurtai&month=16-02-2007&group=1&gblog=1 Fri, 16 Feb 2007 11:32:32 +0700